Geschiedenis

Het ontstaan van de buurtschap

Zundert en bloemencorso zijn één. Schijf en Zundert zijn één. Tenminste, toch tot voor enkele jaren. Tot de gemeentelijke herindeling in 1997 behoorde een aanzienlijk gedeelte tot de gemeente Zundert. Deze grens liep aan de oostkant vlak langs de bebouwde kom van Schijf, dwars door Oude Zoek, om daar over te gaan in de rijksgrens. 710 jaar lang (vanaf 1287) was dit de grens tussen de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom.  Later werd dit de gemeentegrens tussen Zundert en Rucphen.

Topografische kaart van Schijf uit 1968. De gele lijn vlak langs het dorp is de gemeentegrens tussen Zundert en Rucphen.

Eigenlijk is Schijf geen buurtschap, maar een dorp. Een paar eeuwen terug bestond er geen dorp Schijf. Alleen enkele buurtschappen in de uitgestrektheid van de heidevelden, vennen en hoogvenen in de omgeving. Mensen die in het gebied van Het Schijf woonden hoorden bij de parochie van de H. Willibrordus in Klein-Zundert, maar werden bediend door de Pastoor van Ruchpen.

In 1617 deelde deken Dielen Zundert in, in enkele buurtschappen. Dit waren Zundert rond de oude Kerk, Raamberg, Broek met Stuivenzand en Hulsdonk. Later kwamen daar De Moer bij, waaronder een achttal huizen gerekend van het Zundertse Schijf. Hieruit blijkt al een tweedeling van Schijf en Zundertsch Schijf.
In de 19e eeuw begon Schijf een echte kern te krijgen en werd het een volwaardig dorp. Op oude militaire stafkaarten staan twee dorpjes: Schijf en Zundertsche Schijf.

Kaart uit de Gemeente Atlas van Nederland, door J. Kuiper, 1867. Geel ingekleurd is het grondgebied van Zundertsche Schijf.

Met een Zunderts verleden dat honderden jaren terug gaat en een voor velen ongewenste gemeentelijke herindeling, bleef er Zunderts bloed door Schijfse aderen stromen. Een liefde voor het bloemencorso was er dan ook al jarenlang. Gesproken over een Schijfse wagen werd er dan ook al langer, zij het door de één wat serieuzer dan de ander. Het uitblijven van een Schijfse wagen was dan ook meer te danken aan de afschrikking van de immense organisatie en het ontbreken van de in de loop der jaren opgebouwde ervaring, dan dat er de ambitie niet voor te vinden was.

Op 20 december 2003 werd onder het genot van een potje bier een vergadering ingesteld die moest leiden tot de oprichting van een corsobuurtschap. Dat gebeurde. Het grondgebied van buurtschap Schijf omvatte het grondgebied van de Schijfse parochie. Dat betekende dat het dorp Schijf hierbinnen viel, met uitzondering van de Nispense Achterhoek, geheel in de zuidwesthoek van het dorp. Wel maken de Oude Zoek, Zoeksedijk, Hoekvensedreef en Witte Moeren onder Achtmaal en de Rucphenseweg (tot Camping Priem) onder Klein-Zundert deel uit van Buurtschap Schijf.

  • Oers, A.M.W., van, 2007. Historie van schuttersgilde Sint Antonius uit Schijf en West-Brabant.
  • Goorden, A., 1982. Honderd Jaar Parochie St. Martinus Het Schijf.
  • Goorden, A., 1982. Honderd Jaar Parochie St. Martinus Het Schijf.