Bestuursnieuws

Afgelopen week hebben zowel Peter Snepvangers als Frank Kouwenberg besloten om per direct hun bestuursfunctie neer te leggen.

Verschillende redenen lagen hier aan ten grondslag. Met name de manier van besluitvorming in het bouwproces kon men niet verenigen met hun inzichten daarover. De verantwoordelijke rol die ze in de bouw droegen konden ze in het bouwproces naar hun idee niet meer kwijt.

We betreuren dan ook dat het zo is gelopen. Uiteraard zijn we erg dankbaar voor enorme jarenlange inzet van beiden mannen voor onze buurt.

Voor vragen kun je natuurlijk altijd terecht bij het bestuur.

Concreet betekent dat, dat het bestuur nu een oplossing zoekt om de penningmeesterrol te vervullen.

In de bouw zal vooral de coördinerende rol veranderen. Menno Naalden en Gijs van de Sande zullen dit samen op pakken. We hopen dat iedereen er zijn schouders onder blijft zetten, want we zijn bezig een geweldig gaaf ding weg te zetten!

Het bestuur.