Jaarbespreking

Hierbij nodigen we jullie uit voor onze jaarbespreking.
Deze wordt gehouden op vrijdag 14 maart a.s. bij  ’t Wapen van Schijf.
De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering zullen het jaarverslag 2013,
het financieel verslag en de begroting en plannen voor 2014
behandeld worden.

Het huishoudelijk reglement en het nieuwe strategisch plan
zullen deze avond ook behandeld worden.
Deze stukken kunnen op de avond zelf ingezien worden of zijn per mail
op te vragen bij het secretariaat: bestuur@buurtschapschijf.nl

Dit jaar vinden er ook weer bestuurswisselingen plaats.
Het driejaarlijks termijn van Boy Jochems, Els Delahaije
en Frank Kouwenberg loopt af. Zij zijn alle drie herkiesbaar.
Bernadette Jacobs en Niels Goorden hebben beide aangegeven
om een stapje terug te doen en leggen hun bestuursfunctie neer.
Er hebben zich enthousiaste mensen aangemeld.
Zij worden deze avond door het bestuur voorgedragen.

Na de bespreking wordt er door Huub van Caam en Maikel van de Korput
meer bekend gemaakt over het ontwerp 2014  “KRAB”

Ontvang je nog geen mail van Buurtschap Schijf geef dan snel je mailadres door op
bestuur@buurtschapschijf.nl. Veel info zal vanaf nu via de mail verspreid gaan worden. Heb je geen mail maar wil je wel graag de info ontvangen geef dit dan door bij één van onze bestuursleden.

We hopen jullie allemaal te zien op onze jaarvergadering.

Groeten van Buurtschap Schijf.