Ledenvergadering 2015

As. vrijdag 27 februari om 20.00u is het bij `t Wapen van Schijf de jaarlijkse ledenvergadering.

Tevens de presentatie van het ontwerp 2015,
“Stil-leven” door Huub van Caam en Maikel van de Korput.

De vacature voor een bestuurslid staat nog uit. Mocht u hier intresse voor hebben kunt u dit aan een bestuurslid doorgeven.

Als u de notulen van 2014 door wilt lezen kunt u die opvragen via secretaris@buurtschapschijf.nl of vooraf aan de vergadering bij Els vragen om door te lezen.